Về chúng tôi

Đại Liên Jianan Công ty TNHH TM được thành lập vào ngày 27 tháng 5 năm 2014 và nằm trong Khu thương mại tự do Đại Liên, Khu thương mại tự do Đại Liên, một thành phố ven biển xinh đẹp. Công ty chủ yếu tham gia vào các máy phun và máy làm rung máy, máy móc, máy móc thiết bị, máy móc tưới tiêu, mang người lưu giữ, công cụ điện phần cứng và nhiều sản phẩm khác, sau cải tiến và cải tiến liên tục của công ty, chúng tôi đảm bảo nguồn lực và dịch vụ thỏa đáng giành khách hàng khen ngợi. Chúng tôi luôn tin rằng "chất lượng là nền tảng phát triển của doanh nghiệp, tính toàn vẹn là động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp". Chúng tôi sẽ cho bạn tin rằng chúng tôi đã chọn để yên tâm rằng chúng tôi đã chọn.

Tin tức